magdalena travel logo

USLOVI I DINAMIKA PLAĆANJA

USLOVI I DINAMIKA PLAĆANJA

NAČIN PLAĆANJA

uslovi plaćanja

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o Putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene (osim ako ne postoje posebni uslovi za akcije "First Minute", "Last Minute" i slično, gde su posebni uslovi plaćanja navedeni kod svake akcije). Akontacija može biti plaćena:

- gotovinom (obračun valute je prodajni kurs Unicredit banke na dan uplate)
- čekovima
- na poslovni račun

- platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina)

 

Preostalih 70% plaća se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja usluga ili na rate-poslednja rata je u Decembru 2019. godine:

-čekovima gradjana, s datumima realizacije 10. ili 20. u mesecu;
-kreditnim karticama Banke Intesa (Visa i Master)
-putem administrativne zabrane
-potrošačkim kreditom po uslovima koje odredjuje banka prema klijentu

Iznos aranžmana koji se plaća na rate ne uvećava se na mesečnom nivou.

Ukoliko putnik ne izvrši uplate u navedenim rokovima, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova putovanja usaglašenih sa YUTA standardima.

Svaka uplata vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odredjenog putnika iz Ugovora.

Autobuski ili avio prevoz, iskazani kao posebne doplate, plaćaju se do 21 dan pre puta.

DINAMIKA PLAĆANJA

1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja

Popusti koji se na ovaj način ostvaruju opisani su na dnu stranice.

2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%

Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.

- ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2019. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.

- preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2019. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čije rešenje o administrativnoj zabrani prihvata. Nakon rezervacije, a u roku od dva dana, korisnik usluge podnosi rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje organizator).

3. PLATNE KARTICE

Visa, Master, Dina, Maestro, American Express.

4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora

Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

  • TURISTIČKA AGENCIJA MAGDALENA TRAVEL
  • Adresa: Deligradska 9, 11000 Beograd, Srbija
  • Telefon: 011/3065350
  • Mejl: info@magdalenatravel.rs